Loading...
Loading...
Loading...
Et podem ajudar ?


ENTRENAMENTS DE RECONNEXIÓ NEUROMUSCULAR

L'activació muscular i reconnexió neuromuscular, són un conjunt de tècniques d'activació muscular que faciliten el control motor dels músculs.
És a dir, les tècniques de reconnexió neuromuscular o Shortening ajuden al pacient a establir una bona connexió entre el cervell i el múscul. D'aquesta manera podem recuperar un correcte control de l'activació muscular durant els moviments quotidians o mentre practiquem esport.

Les tècniques de reconnexió muscular necessiten una execució acurada per tal de treure'n el màxim benefici.
Es pot treballar de diferents maneres, tant a la camilla en casos més delicats, com en màquines o amb petits aparells segons sigui adequat; la clau és saber utilitzar aquestes tècniques i saber quan fa falta utilitzar-les.

A COS fisicwell tenim dues formes principals per poder detectar quan un pacient necessita que treballem amb un entrenament de reactivació muscular.

Un dels símptomes que ens donen pistes, pot ser una zona de dolor. Si existeix un dolor en una zona en concret o en una articulació, i no tenim un diagnòstic mèdic que ens indiqui una lesió o causa de la molèstia, realitzem uns testos per mirar de detectar a través del ROM (Rang de Moviment d'una Articulació), és a dir, l'amplitud de moviment que té aquella articulació si hi ha o hi pot haver un problema a nivell motor.

Entrenament de reconnexió neuromuscular a la camilla de COS fisicwell

En el cas que el pacient no tingui dolor, també podem detectar que ens farà falta entrenar amb Shortening o reconnexió neuromuscular, gràcies als testos de moviment inicials que fem als nostres clients.
Abans de començar els entrenaments personals fem una avaluació de l'estat físic del client i amb aquests testos podem detectar un dèficit de moviment o una descompensació lateral de moviment. Per tant, quan detectem una descompensació o un dèficit de moviment, tenim una indicació de per on començar a treballar.

Aquestes tècniques de reconnexió neuromuscular es poden dur a terme amb qualsevol tipus de pacient. És una problemàtica que ens podem trobar amb qualsevol classe de població, amb persones que hagin tingut algun tipus de lesió, alguna sobrecàrrega, algun accident o contusió, i fins i tot, amb persones que fan un moviment en concret d'una forma molt repetitiva.

Tots aquests perfils de persones poden patir problemes a nivell psicomotor i treballar amb les tècniques de reactivació muscular els pot ajudar molt. Per tant, podem trobar problemes en la connexió neuromuscular i dèficits de moviment, tant en persones grans com a persones joves, no depèn de l'edat sinó que depèn més de la seva pròpia història esportiva o activitat física general de la vida.

Aplicar les tècniques de reconnexió neuromuscular ens aportarà poder "reconstruir ponts" o connexions neuronals entre el cervell i el múscul.
Un cop tinguem el múscul adequadament reconnectat podrem tornar a entrenar-lo per recuperar el to muscular i recuperar la força. Per tant, podrem treballar un bon patró motor dels músculs implicats en un moviment tant agonistes*, com sinergistes**, antagonistes*** i estabilitzadors****.

En resum, les tècniques de Shortening i reconnexió neuromuscular ens ajudaran a recuperar força i mobilitat d'una articulació amb un bon patró de moviment.

*Agonistes: Músculs que treballen en la mateixa direcció sumant esforços. Per exemple, en l'extensió del genoll els músculs agonistes i principals protagonistes del moviment són els quatre components del quàdriceps femoral.

**Sinergistes: Són aquells músculs que acompanyen. Moltes vegades estan molt pròxims als músculs agonistes o antagonistes i fan funcions d'estabilitzadors de l'articulació.

***Antagonistes: Són els músculs responsables del treball de l'acció contrària al moviment principal. Realitzen una cocontracció controlada, fent la força suficient per a deixar-se guanyar pel moviment principal i així poder estabilitzar l'articulació. En l'extensió del genoll són el grup dels isquiotibials.

****Estabilitzadors: Són els músculs que mantenen estable les articulacions.